Aktualności

news

Zebranie Zarządu Związku

Grudniowe Zebranie Zarządu Związku obyło się w Centrum Przesiadkowym w Gliwicach - jednym z największych projektów zrealizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

W trakcie Zebrania rozmawialiśmy na temat inwestycji drogowych z obszaru Subregionu Centralnego proponowanych do wpisania do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego.

 

Zarekomendowany został :

  • członek – Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  oraz
  • zastępca członka - Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku

do reprezentowania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym FE SL 2021-2027.

 

Podjętych zostało jednogłośnie 8 uchwał. Uchwały dostępne na stronie www.subregioncentralny.pl w zakładce BIP.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej