Aktualności

news

Zebrania Zarządu Związku

Kolejne Zebranie Zarządu za nami.

 

Podjęto jednogłośnie 6 uchwał:

  1. Uchwała nr 367/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.
  2. Uchwała nr 368/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uzupełnienia składu Zarządu Związku.
  3. Uchwała nr 369/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.
  4. Uchwała nr 370/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.
  5. Uchwała nr 371/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH4/20-004.
  6. Uchwała nr 372/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”,
    o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-011.

 

Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura przekazała informacje na temat przeprowadzonej analizy stanu realizacji projektów w ramach ścieżki ZIT, wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako potencjalnie zagrożone możliwością braku realizacji lub/i rozliczenia.

 

Kolejne Zebranie Zarządu odbędzie się 21 listopada br. Tego samego dnia odbędzie się również Walne Zebranie Członków Związku.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej