Aktualności

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało informację, że Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 zostały zatwierdzone 11 lipca br. przez Pana Ministra Grzegorza Pudę i opublikowane na stronie:

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

 

Ważne: Wersja Wytycznych zatwierdzona 11 lipca 2022 r. obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Na wyżej wymienionych stronach www znajdziecie Państwo:

1. Zatwierdzoną wersję Wytycznych.

2. Informację Ministra dotyczącą zmiany Wytycznych.

3. Plik z syntetycznym opisem wprowadzonych zmian.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej