Aktualności

news

Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało dokument pt. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.

 

Dokument dostępny jest pod linkiem Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej