Aktualności

news

Warsztaty dotyczące modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej

Poprawa jakości powietrza, adaptacja do zmian klimatu, mobilność, turystyka, transformacja społeczno – gospodarcza regionu, infrastruktura techniczna - to tematy które były poruszane podczas warsztatów dotyczących modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej.

 

Łącznie w warsztatach udział wzięło 76 osób.

 

Na spotkaniach zostały zaprezentowane główne ustalenia związane z modelem. Przedstawiciele gmin mieli możliwość wypowiedzenia się na temat przedstawionych wyników prac oraz zgłosić swoje uwagi.

 

Dziękujemy wszystkim za cenne uwagi oraz zaangażowanie w tworzenie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej