Aktualności

news

Szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje szkolenie

 

ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI. SPOTKANIA: Zarządzania rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

Termin i miejsce szkolenia

Kiedy:

 • 3 listopada 2022 r.;
 • 4 listopada 2022 r.;
 • 7 listopada 2022 r.;
 • 8 listopada 2022 r.

O której: 9.00 – 16.00

Gdzie: spotkanie online

 

Tematyka spotkania

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji.

Celem seminarium jest wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Seminarium odbędzie się w formule wykładowo-warsztatowej, dając zarówno możliwość przekazania lub uporządkowania wiedzy teoretycznej uczestników seminarium, jak również sporą przestrzeń do rozwijania umiejętności praktycznych, pogłębienia wiedzy w oparciu o analizę konkretnych przykładów lub pracę koncepcyjną.

W ramach seminarium zaplanowane zostały również konsultacje indywidualne albo grupowe z Ekspertem z zakresu zarządzania rewitalizacją (bezpośrednio przed oraz po seminarium).

Zachęcamy do skorzystania z doradztwa eksperckiego.

Seminarium będzie prowadzone na odległość (on-line), poprzez platformę szkoleniową ZOOM.

 

Dla kogo

Do udziału w webinarium zapraszamy przedstawicieli gmin województwa śląskiego, które zadeklarowały przystąpienie do projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na seminarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do 31 października (dla terminów 3-4.11.) i 2 listopada br. (dla terminów 7-8.11.):

Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailem (podanym w formularzu) gdzie prześlemy link umożliwiający udział.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

 

Kontakt

Katarzyna Dramska, Koordynator Zespołu ds. rewitalizacji

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice,

E-mail: katarzyna.dramska@slaskie.plrewitalizacja@slaskie.pl

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje szkolenie

 

Webinarium pt. „Prawidłowe zamykanie projektów EFS”

Termin i godziny:
7 listopada 2022 r. (poniedziałek) godziny: 9:00-15:00

Miejsce:
Online – Zoom

 

Tematyka:

 • Europejskie i krajowe przepisy prawa w zakresie obowiązków stron Umowy dotacyjnej w związku z zakończeniem realizacji projektu;
 • Główne zobowiązania beneficjentów wynikające z Umowy o dofinansowanie;
 • Poznanie możliwości, jakie daje specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu;
 • Prawidłowa dokumentacja projektu – wymogi i dobre praktyki;
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków oraz osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników;
 • Przygotowanie do zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych: przegląd wymaganych instrukcji i procedur;
 • Zamknięcie projektu - złożenie końcowego wniosku o płatność;

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

 

Prowadzący:

TOMASZ LESZCZYŃSKI - audytor, ekspert Zarządu Województwa Śląskiego. Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania studiów wykonalności, realizacji, kontroli i audytów projektów UE. Prowadził dedykowane szkolenia zamknięte dla IZ oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania projektów UE oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej projektów dla wielu instytucji.

 

Dla kogo:

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

Zasady rekrutacji:

Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularze przyjmowane będą do 28 października 2022 r. (piątek) do godz. 12.00.

Osoby, które nie wskażą w treści formularza wymaganych danych, nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie.

Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres szkolenia.efs@wup-katowice.pl Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.

Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

 

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: szkolenia.efs@wup-katowice.pl

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na webinarium

 

Celem wydarzenia będzie przedstawienie informacji w zakresie możliwości pozyskania środków na podnoszenie kwalifikacji. Przedstawiona zostanie również oferta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

 

Termin i godziny

Webinarium odbędzie się w środę 23 listopada 2022 r., od 11:00 do 12:15, online na platformie teams.

 

Dla kogo

Webinarium skierowane jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

 

Program webinarium

11:00-11:05 Przywitanie uczestników

11:05-11:45

 • Szkolenia finansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych
 • Szkolenia na kształcenie dla osób fizycznych
 • Pożyczka na kształcenie

11:45-12:00 Pytania i odpowiedzi

12:00-12:15 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Po zakończonym webinarium zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Zasady rekrutacji:

W celu udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 22 listopada 2022 r. do 12:00. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej