Aktualności

Ruszają konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju - Transport, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.

 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

 

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

 

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 99 111, +48 (32) 77 99 115,
fax: +48 (32) 77 99 174
strategia-transport@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Uwagi można przekazywać w terminie do 15 sierpnia 2022 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej