Aktualności

11 edycja Światowego Forum Miejskiego (WUF11)

W dniach 26-30.06.2022r., w Katowicach odbywa się 11 edycja Światowego Forum Miejskiego (WUF11). To wydarzenie, które po raz pierwszy organizowane jest w tej części Europy i gromadzi przedstawicieli miast, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematami miejskimi i zaangażowanych w kreowanie rozwoju miast.

Przedstawiciele Biura Związku wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich i Rady Unii Metropolii Polskich oraz w spotkaniu nt. Rady ds. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - szanse i wyzwania.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego poruszano tematy:

  • planowania przestrzennego,
  • transportu lokalnego,
  • środowiska miejskiego
  • finansowania rozwoju miast.

Spotkanie nt. Rady ds. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - szanse i wyzwania zgromadziło przedstawicieli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ZIT) w latach 2021 - 2027 oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w pracach Rad ds. Strategii w ramach ZITów. Była to okazja do wymiany doświadczeń.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej